Medische verklaringen

Volgens besluit van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is het de behandeld arts als regel niet toegestaan schriftelijk of mondeling verklaringen af te geven omtrent gezondheid ziekte, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van zijn eigen patiŽnten. Voorbeelden: is iemand in staat te werken of naar school te gaan, terecht een geboekte reis geannuleerd of recht op parkeervergunning of aangepaste woonruimte.

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts, zijnde niet de eigen huisarts.

De twee belangrijkste redenen hiervoor zijn:

Uiteraard zijn wij als behandelend arts bereid een keurend of controlerend geneesheer de aanwezige medische informatie te verstrekken.

Voor de volledigheid wijs ik u er op sommige instanties voor dit doel specifieke afspraken met bepaalde artsen hebben gemaakt (belastingen, huisvestingbureau) en  u kunt bij hen navragen of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, evt. in de vorm van een zelf in te vullen vragenlijst.